X
Tak for din besked. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Noget gik galt. Prøv venligst igen.
Skriv til os her
Vi sidder klar til en snak
FAQ

Hvornår skal jeg betale selskabsskat?

Svaret på spørgsmålet:

Aktie- og anpartsselskaber skal afregne ordinær a conto skat 2 gange om året henholdsvis 20. marts og 20. november. For 2021 er datoerne for afregning 22. marts og 22. november.

Fra februar måned fremgår de af SKAT fastsatte a conto skatterater for selskabet i TastSelv Erhverv.

Udover de 2 ordinære a conto skatterater kan selskabet vælge frivilligt at betale en tredje frivillig rate hvor betalingsfristen for 2021 er 1. februar 2022.

Selskabet bestemmer selv om der skal betales mere eller mindre a conto skat. Kontakt os hvis de ordinære a conto skatterater ønskes ændret eller der ønskes betalt a conto skat ved den tredje frivillige rate.

Der er rentebesparelse ved at betale a conto skat fremfor at afvente den endelige årsopgørelse for selskabets indkomstår. Er den endelige skat for indkomståret 2021 højere end de betalte a conto skatterater beregnes et rentetillæg på 4,4 % af restskatten. Rentetillægget, hvis hele skatten er betalt ved de 2 ordinære a conto skatter, er for 2021 0,0 % og for den tredje frivillige a conto skatterate pr. 1. februar 0,9 %. Der er således en pæn rentebesparelse ved at afregne den fulde indkomstskat for året i form af a conto skatteraterne. Rentegodtgørelse for overskydende skat udgør for indkomståret 2021 0,1%.

Årsopgørelsen fra SKAT udsendes normalt i oktober/november måned efter indkomståret og datoen for eventuel betaling af restskat er den 20. november i året efter indkomståret.

I disse tider hvor der i stort omfang betales negativ rente af bankindestående, kan der være en pæn besparelse i at betale hele årets indkomstskat, eller endda mere end det, hvis likviditeten er til det, via a conto skatteraterne. Det skal endvidere bemærkes at rentetillægget der skal betales ved restskat ikke er fradragsberettiget.

&