nyhed

Ny bogføringslov gældende fra 1. januar 2023.

Fra og med 1. januar 2023 træder en ny bogføringslov i kraft og der vil blive foretaget ændringer til årsregnskabsloven.

En af de helt store ændringer i loven bliver, at mange virksomheder fra 1. januar 2023 skal have etableret et digitalt bogholderi, hvilket vil sige at alle bilag skal digitaliseres, altså at et bilag i papirform ikke længere vil være gyldig dokumentation for en transaktion i virksomheden.

Væsentligste punkter i loven vil blive:

  • Der stilles krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale og en foretaget sikkerhedskopi heraf. Meget små personlige virksomheder vil dog være undtaget.
  • For selskaber der ikke har afsluttet deres første regnskabsår med indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, giver loven hjemmel til at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol, og det samme vil gælde for selskaber der har fravalgt revision.
  • Såfremt selskaberne ikke kan fremvise originalt digitalt regnskabsmateriale eller sikkerhedskopi herfor til brug for en myndighedskontrol, vil der kunne afgives bøder på op til1,5 million kroner.
  • Krav om revisionspligt for selskaber vil blive ændret fra de nuværende regler hvor en overskridelse i 2 på hinanden følgende år af en omsætning på max. 8 mio. kr., en balancesum på max. 4 mio. kr. og max. 12 ansatte, til en regel om revisionspligt hvis selskabet har en balancesum på mere end 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen på selskabets omsætning.

I forbindelse med den endelige lovs ikrafttræden pr. 1. juli 2022 og frem til loven får virkning fra 1. januar 2023 vil vi oplyse nærmere om virkninger og konsekvenser af loven.

S
X
Tak for din besked. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Noget gik galt. Prøv venligst igen.
Skriv til os her
Vi sidder klar til en snak